CL10C470JBNC Price & Stock

Manufacturer
CL10C470JBNC price|Direct Components
Direct Components
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG ELECTRONICS STOCK-USA 3748
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC Samsung Chip Capacitor 0603 C0G 47 pF 5% 50V Standard 7 11778
Buy
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAM 9075
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG In stock
Inquiry
CL10C470JBNC price|Vyrian
Vyrian
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC Samsung Semiconductor Division 189
Inquiry
CL10C470JBNC50V 665
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG SMD ; DC:na 4500
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG SMD; new and original ROHS ; DC:na 4500
Inquiry
CL10C470JBNC price|Ampacity Systems
Ampacity Systems
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC T/R SAMSUNG RFQ 1258
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC T/R SAMSUNG RFQ 315
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG OEM/CM Immediate delivery 3515
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG French Electronic Distributor since 1988 8000
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG 3,926
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG In stock 4500
Inquiry
CL10C470JBNC price|Chip One Exchange
Chip One Exchange
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC INSTOCK 7500
Inquiry
CL10C470JBNC AVAILABLE 5694
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG shipping within 1day 4500
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC/0603-470J 4102
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC N/A ; DC:2021+ 4000
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC_ SAMSUNG DC:07+ROHS ; 603 3700
Inquiry
CL10C470JBNC-01 SAMSUNG DC:N/A 631200
Inquiry
CL10C470JBNC SAMSUNG DC:07+ROHS ; 603 3700
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG OEM/CM QUOTES ONLY | NO BROKERS 1150000
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC
sku #: CL10C470JBNC
SAMSUNG 1262719
Inquiry
CL10C470JBNC T/R
sku #: CL10C470JBNCTR
484
Inquiry
CL10C470JB8NNNC / CL10C470JBNC
sku #: CL10C470JB8NNNCCL10C470JBNC
SAMSUNG 11272
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG SMD 169200
Inquiry
CL10C470JBNC 410000
Inquiry
CL10C470JBNC price|Depu Electronics
Depu Electronics
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG 2019+_SMD_new and original 2500
Inquiry
CL10C470JBNC price|Glotronic Ltd.
Glotronic Ltd.
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC Samsung Available 20700
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC_ SAMSUNG DC:N/A 631200
Inquiry
CL10C470JBNC SAMSUNG SMD ; DC:11+ 48000
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAM 14200
Inquiry
CL10C470JBNC SAMSUNG SMD 15890
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG PBF CON.CER.SMD REEL ; DC:12 3346
Inquiry
CL10C470JBNC price|Area51 ESG
Area51 ESG
Certificates
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC Samsung DC:NA 3475
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG CAP SMT CER 47PF 50V 5% 0603 T/R PICK#127131 200
$0.308
Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG CAP SMT CER 47PF 50V 5% 0603 4K/TR 8000
$0.308
Buy
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG/ 603 ; DC:07+ROHS 33700
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC Samsung Only OEM/CM 1021
Inquiry
Part # Manufacturer Description Stock Price Buy
CL10C470JBNC SAMSUNG ELECTRO MECHANICS In Stock
Inquiry
See Also:
CL10C430JBNC CL10C471JBNC CL10C470FBNC CL10C270JBNC CL10C560JBNC CL10C910JBNC CL10C471JBND CL10C150JBNC CL10C180JBNC CL10C300JBNC CL10C271JBNC CL10C220JBNC CL10C140JBNC CL10C472KBNC CL10C100JBNC CL10C130JBNC CL10C250JBNC CL10C120JBNC CL10C330JBNC CL10C240JBNC CL10C110JBNC CL10C620JBNC CL10C510JBNC CL10C200JBNC CL10C360JBNC CL10C750JBNC CL10C680JBNC CL10C390JBNC CL10C820JBNC CL10C470JB8NNWC CL10C110JBCC CL10C080CBNC CL10C100CBNC CL10C470JB81PNC CL10C561JBNC CL10C560GBNC CL10C050CBNC CL10C180GBNC CL10C151JBNC CL10C820GBNC CL10C060CBNC CL10C030CBNC CL10C121JBNC CL10C040CBNC CL10C4R7CBNC CL10C100DBNC CL10C120FBNC CL10C301JBNC CL10C241JBNC More » CL10C470JB8NNNC CL10C010CBNC CL10C331JBNC CL10C390GBNC CL10C020BBNC CL10C470JB8NCNC CL10C101JBNC CL10C060DBNC CL10C010BBNC CL10C470JB8NFNC CL10C221JBNC CL10C391JBNC CL10C020CBNC CL10C681JBNC CL10C4R7BBNC CL10C220FBNC CL10C102JBNC CL10C361JBNC CL10C030BBNC CL10C181JBNC CL10C471JB8NNWC CL10C1R2CBNC CL10C3R3CBNC CL10C101KBNC CL10C470GB8NNNC CL10C471JB8NCNC CL10C430JB8NNNC CL10C470JB8NNNL CL10C8R2DBNC CL10C5R6DBNC CL10C270JB8NFNC CL10C6R8BBNC CL10C470JBNC T/R CL10C391KBNC CL10C6R8DBNC CL10C2R4CBNC CL10C331JBND CL10C100DCNC CL10C1R5BBNC CL10C471JB8NFNC CL10C101GBNC CL10C270JB81PNC CL10C2R7CBNC CL10C1R8BBNC CL10C3R3BBNC CL10C6R8CBNC CL10C8R2CBNC CL10C470JC81PNC CL10C470KB8NNNC CL10C471JB81PNC CL10C472JB8NNNC CL10C3R9BBNC CL10C0R8BBNC CL10C101JBN CL10C470FB8NNNC CL10C0R5CBNC CL10C270JB8NNNC CL10C270JB8NCNC CL10C561JANC CL10C2R2CBNC CL10C270JB8NNWC CL10C1R5CBNC CL10C470FB81PNC CL10C470JC8NNNC CL10C5R6CBNC CL10C221FBNC CL10C3R9CBNC CL10C471JB8NNNC CL10C102JANC CL10C470JB8NNND